Generalforsamling 2017

Onsdag den 26. april kl 17.00 - 18.00 Pavillonen, Prags Boulevard 50A , 2300 København S

Du inviteres hermed til at deltage i Bicycle Innovation Labs årlige generalforsamling.


Generalforsamlingen afholdes onsdag den 26. april kl. 17 – 18 i Pavillonen på Prags Boulevard (på den anden side af rundkørslen i forhold til cykelbiblioteket).


Dagsorden er ifølge foreningens vedtægter: 
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens beretning
4) Godkendelse af revideret regnskab
5) Eventuelle forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelse og suppleanter
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 5 skal tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse på mail@bicycleinnovationlab.dk.

Tilmeld dig til årets generalforsamling senest tirsdag den 25. april på mail@bicycleinnovationlab.dk


Du kan finde foreningens vedtægter på http://www.bicycleinnovationlab.dk/bliv-medlem/om-foreningen 

Regnskab og Beretning vil blive offentliggjort her på siden, når de er klar inden generalforsamlingen. 

Stil op til bestyrelsen!!

På generalforsamlingen skal der vælges en bestyrelse. I følge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 5 medlemmer (+ to suppleanter), der hver repræsenterer et af følgende områder:

1. Kommuner

2. Privat virksomhed

3. Forskningsinstitution/Videregående Uddannelse
4. Miljøorganisation
5. Design/teknologi/produktion 

Vurderingen af om en kandidat repræsenterer en af de fem fagområder er meget rummelig.

Bestyrelsen afholder minimum 8 møder årligt mindst hver 2. måned.I Værkstedet kan du vedligeholde og reparere din cykel.
Læs om vores erfaringer med udvikling, foredrag, workshops og design m.m.

Se vores undervisningsforløb med cyklen som tværfagligt tema i folkeskolen.
Fem debatdage i 2017 der tematiserer cykler, trængsel og bæredygtig mobilitet. Den vigtigste debatrække i 2017
Lej vores internationale vandreudstilling og sæt fokus på cyklisme og bæredygtighed i byen.
Bliv medlem og få adgang til Cykelbiblioteket og vores andre aktiviteter.