Vilkår for lån af cykler

Her er vilkårene, som gælder, når du låner cykler i cykelbiblioteket hos Bicycle Innovation Lab.

Når du låner en cykel i cykelbiblioteket, skal du underskrive en kontrakt, hvor du skriver under på følgende:


 • Du er som låner indforstået med, at du ved at underskrive denne kontrakt oprettes som låner af Bicycle Innovation Lab, samt at dine i kontrakten opgivne oplysninger (navn, adresse, telefonnummer, email, kørekort eller pas nummer) vil blive registreret, men ikke videre givet.
 • Du er som låner indforstået med at betale et depositum på kr. 500,- eller kr. 1.000,- til cykelbiblioteket for lån af cyklen.
 • Du er som låner indforstået med selv at bringe den lånte cykel til og fra cykelbiblioteket.
 • Du er som låner ansvarlig for at bringe den lånte cykel rettidigt tilbage og i samme stand, som du modtog den.
 • Du er som låner indforstået med, at der ved for sen aflevering pålægges et gebyr på kr. 100,- pr. dag ud over det aftalte.
 • Du er som låner indforstået med at bekoste udbedringer eller reparation ved skader cyklen, som er opstået i udlånsperioden, samt at du ved punktering betaler kr. 100,- pr. lapning, hvis ikke punkteringen er udbedret ved aflevering af cyklen.
 • Du er som låner indforstået med at bekoste eventuel transport af det lånte til producenten/reparatøren i tilfælde af komplicerede skader.
 • Du er som låner indforstået med at hæfte for den fulde værdi af det lånte ved nyanskaffelse i forbindelse med bortkomst eller skader, der ikke kan udbedres.
 • Du bekræfter som låner at kunne erstatte en eventuel bortkommen cykel eller en skadet cykel for egen regning eller at have en gyldig forsikring, som dækker cykeltyveriet eller skaden.
 • Du er som låner indforstået med, at der i tilfælde af tyveri, bortkomst eller hærværk af/på den lånte cykel straks skal foretages politianmeldelse, idet en politianmeldelse er nødvendig i forhold til en eventuel forsikringssag.
 • Du erklærer som låner at være i stand til at føre den lånte cykel uden at være til fare for dig selv eller dine omgivelser, og du er indforstået med, at din færdsel på den lånte cykel udelukkende foregår på eget ansvar.
 • Du er som låner indforstået med, at eventuelle udlån af cyklen til en andre personer udelukkende er dit ansvar og foregår i overensstemmelse med ovenstående vilkår.
 • Du godkender som låner, at modtage infomails fra Bicycle Innovation Lab. (Din email-adresse vil ikke blive givet videre til andre. Du vil modtage informationer om arrangementer i Bicycle Innovation Lab og når cykelbiblioteket får nye cykler. Du vil til hver en tid kunne bede om at få din mail slettet fra mailinglisten, hvis du ikke ønsker at modtage emails mere).

Ved underskriften bekræfter og forpligter du dig til at overholde ovenstående krav, som cykelbiblioteket stiller ved lån af cykel. Når du afleverer en lånt cykel, skal du endvidere udfylde et spørgeskema og en post-it seddel. Det tager ca. 10 minutter.

IMG_1926-1
Her kan du låne vores cykler.
5-1
Læs om vores erfaringer med projektudvikling, foredrag, workshops, design og meget mere.
Banner_forside
Se vores undervisningsforløb med cyklen som tværfagligt tema i folkeskolen.
BIL_postkort_forening_press-1
Se hvordan du kommer i kontakt med os her.
3 udstilling forside
Lej vores internationale vandreudstilling og sæt fokus på cyklisme og bæredygtighed i byen.
16-1
Gratis foredragsrække med fokus på cykeldesign og infrastruktur.
13.03 2015

Worksop - Cykelutopier og nye fællesskaber

Vi inviterer til workshop, hvor vi ser på fremtidens Bicycle Innovation Lab. Hør et oplæg med lektor Malene Freudendal, Roskilde...
05.03 2015

Åbent Cykelværksted i Cykelbiblioteket

Den 19. marts kl 18, holder vi åbent for alle cykelentusiaster der gerne selv vil lave deres cykel. Du har cyklen, vi har værktøjet! Vi giver...
25.02 2015

Furesøstativet vinder 285.000,-

Bicycle Innovation Lab har i samarbejde med Furesø kommune og HOE360 Consulting designet og udviklet et cykelstativ ved navn Furesøstativet....