Videnscenter for cyklisme

Fra København til resten af verden.

Bicycle Innovation Lab bestræber sig på at være et kulturhus med plads til udvikling og afprøvning af nye cykelkoncepter og måder at bruge cyklen på. Som videnscenter arbejder vi på flere forskellige platforme med formidling og videreudvikling af urban cykelkultur. Vi arrangerer foredrag og guidede ture, laver videoproduktioner, har skabt en international vandreudstilling og er tilknyttet forskellige cykelprojekter som projektpartnere. Læs mere om vores arbejde ved at klikke rundt i toppen af vores online videnscenter.

Bicycle Innovation Lab er lokaliseret i København, og det meste af vores arbejde tager udgangspunkt i København. Det ser vi som en styrke. Verdens øjne hviler i dag på København som foregangsby for cyklisme, og kun få byer i verden nærmer sig samme udbredte brug af cyklen. København er byen, hvor stort set alle cykler, og byens særlige cykelkultur er et af dens stærkeste varemærker.

Udviklingen af cykeltrafikken i København er dog ikke sket af sig selv. Der ligger bevidste valg og prioriteringer bag. I 1960’erne lignede København mange andre europæiske storbyer. Stigende biltrafik førte til stadigt flere problemer med blandt andet lokal luftforurening, øget trængsel i myldretiden og et stigende antal alvorlige trafikulykker. Men i stedet for kun at udvide kapaciteten for personbiler på vejene valgte man i Københavns Kommune også at påbegynde opbygningen af et fintmasket cykelstisystem. 
Denne bevidste prioritering fra offentlig side har været stærkt medvirkende til, at København i dag har en af verdens mest folkelige og markante cykelkulturer.

Men byen udvikler sig konstant, og for at sikre at cykelkulturen fortsat har de nødvendige vilkår for at udvikle sig med byen, vil der også fremover være brug for en målrettet indsats. Netop dét er formålet med Bicycle Innovation Labs arbejde: At understøtte, videreudvikle og viderebringe Københavns helt særlige cykelkultur. Det er derfor, vi kalder København vores laboratorium. Som cykelkulturhus og videnscenter er det vores ambition at hjælpe med at gøre København til verdens førende cykelby – et internationalt referencepunkt for banebrydende løsninger, der understøtter brugen af cyklen i byen.
 

hvorfor cykLISME?

  

Cyklismens positive effekter er åbenlyse:

Mindre CO2-emission, mindre lokal luftforurening og mindre støj sammenlignet med transport i personbiler. Dertil er det sundt at cykle.

Alle disse effekter er gode for både miljøet og folkesundheden i byen, og det påvirker samfundsøkonomien positivt.

Derfor mener Bicycle Innovation Lab, at cyklen potentielt vil kunne gavne de fleste storbyer i verden. Hvis de tør satse på den.
 
I Værkstedet kan du vedligeholde og reparere din cykel.
Læs om vores erfaringer med udvikling, foredrag, workshops og design m.m.

Se vores undervisningsforløb med cyklen som tværfagligt tema i folkeskolen.
Fem debatdage i 2017 der tematiserer cykler, trængsel og bæredygtig mobilitet. Den vigtigste debatrække i 2017
Lej vores internationale vandreudstilling og sæt fokus på cyklisme og bæredygtighed i byen.
Bliv medlem og få adgang til Cykelbiblioteket og vores andre aktiviteter.