Visioner for en by i bevægelse

The Good City er Bicycle Innovation Labs internationale vandreudstilling. Den sætter fokus på hvad den gode by består af . Med udgangspunkt i Københavns udfordringer som cykelby og udforsker de muligheder, der ligger i cyklismen som en platform for forandring mod bedre byer med færre trafikale problemer og mere plads til at leve. Vandreudstillingen retter sig mod et internationalt publikum og kan lejes af både danske og udenlandske aktører, der ønsker at sætte fokus på samspillet mellem bæredygtighed og cykelkultur i udviklingen af fremtidens gode byer.

Som alle andre byer verden over udfordres København i dag af luftforurening, trængsel, støj og en fremtid med en markant stigning i antallet af indbyggere. Vores nuværende transportløsninger er med andre ord under pres. På trods af ambitioner om at København skal være verdens bedste cykelby, viser undersøgelser, at stigningen af antallet af cyklister i byen udebliver. Større opmærksomhed, flere penge, et fintmasket cykelstisystem, grønne cykelruter, udvidelser af strækninger på cykelstier, branding, kampagner og en formuleret målsætning om at 50% af alle ture til og fra arbejde og studier skal foregå på cykel, har ikke kunnet få flere folk op på cyklerne. Noget tyder altså på, at nye gode idéer til handling skal til, hvis vi vil have både cykelkulturen og byen til at udvikle sig positivt i fremtiden. Det er udviklingen af sådanne nye idéer, Bicycle Innovation Lab ønsker at sætte internationalt fokus på med sin internationale vandreudstilling The Good City.

Se fotos fra udstillingen på vores Flickr.

København som international foregangsby

På trods af sine trafikale udfordringer har Københavns cykelkultur igennem en årrække formået at opbygge et stærkt internationalt brand og være en god eksportvare. Som cykelby er København en inspiration for byer over hele verden. Så længe verden stadig gerne vil lære af København, er visioner for København også visioner for resten af verdens byer. 
Med The Good City tager Bicycle Innovation Lab udgangspunkt i Københavns potentiale som international foregangsby og præsenterer en række inviterede bidragsyderes visioner for byens fremtid - et København hvor bæredygtighed og cykelkultur går hånd i hånd.

Formål: At skabe debat om cyklens fremtid i byen

Med vandreudstillingen The Good City vil Bicycle Innovation Lab skabe et fælles rum for debat og nytænkning af cyklens rolle i fremtidens København. 
Målet med udstillingen er at højne videns- og debatniveauet om cyklisme og cykelkultur, samt at synliggøre, de muligheder, der ligger i cyklismen som en platform for forandring mod bedre byer med færre trafikale problemer og plads til at leve.

Liste over bidragsydere:

  • SLA (DK): Arkitekter / byplanlæggere
  • COBE (DK): Arkitekter / byplanlæggere
  • Tredje Natur (DK): Arkitekter / byplanlæggere


Vil du leje udstillingen?

En bred målgruppe
The Good City er rettet mod borgere, beslutningstagere, kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, studerende på højere læreanstalter, miljø- og trafikorganisationer samt turister. Selvom der er meget inspiration at hente i vandreudstillingen for fagfolk, forudsætter den ikke nogen særlig viden om cykelkultur. Med København som referenceramme danner vandreudstillingen således ramme for en diskussion af cyklisme og cykelkultur i byen, som alle kan deltage i og tage med sig videre.

Udstillingens komponenter: Planchernes opbygning

The Good City består af 25 plancher med billeder, tekst og grafik, som er inddelt i tre dele. Første del består af en introduktion til problemfeltet, mens anden del giver et overblik over cykelkulturens historiske udvikling i København. Tredje del består af en række forskellige inviterede bidragsyderes fremtidsvisioner for København. 

Det praktiske

The Good City kan bruges både som indendørs og udendørs udstilling. Ved leje af udstillingen tilpasser vi den, så den imødekommer jeres interesser og behov. Vær opmærksom på, at udstyr til udendørs opstilling af vandreudstillingen ikke er inkluderet i lejeprisen. 

Kontakt os for mere information.
Telefon: 40123416
Mail: mail@bicycleinnovationlab.dk

2 The Good City

  

VIL DU LEJE UDSTILLINGEN?

Ring til os eller send os en mail.

Telefon: 40123416

Mail: mail@bicycleinnovationlab.dk
 
2 Bike!

  

Udstillingsleder:
Signe Jul Andersen

Udstillingskonsulenter:
Anne Katrine Braagaard Harders
Mikael Colville-Andersen
Lasse Medegaard Schelde

Historisk baggrund:
Anne Katrine Braagaard Harders

Tak for lån af billeder til:
Københavns Museum
Cyklistforbundet
Lars Gemzøe
Mikael Colville-Andersen

Udstillingen er støttet af:
 
1 vejdirektoratet
1 copenhagenize
1 amager øst lokaludvalg
1 miljøpunkt amager
IMG_1926-1
Her kan du låne vores cykler.
5-1
Læs om vores erfaringer med projektudvikling, foredrag, workshops, design og meget mere.
Banner_forside
Se vores undervisningsforløb med cyklen som tværfagligt tema i folkeskolen.
BIL_postkort_forening_press-1
Se hvordan du kommer i kontakt med os her.
3 udstilling forside
Lej vores internationale vandreudstilling og sæt fokus på cyklisme og bæredygtighed i byen.
16-1
Gratis foredragsrække med fokus på cykeldesign og infrastruktur.
10.03 2016

Giv førstehjælp til din cykel

Cykelbiblioteket er åbnet op for sæsonen og vi glæder os til at give dig en række gode cykeloplevelser. Trænger du til at lære et par fifs,...
26.11 2015

Julehygge i Cykelbiblioteket den 10. december

Bicycle Innovation Lab inviterer til ​j​ulehygge i Cykelbiblioteket den 10. december kl 17. Tag dine lyse idéer og gode humør med. Vi giver...
02.11 2015

Åbent Hus - 5. november kl. 16-18.30

Å bent for alle cykelentusiaster der gerne vil se hvad vi laver i Cykelbiblioteket. Der er bliver muligt at få en prøvetur på en af vores...